Carousel

AKADEMIE MĚSTSKÉ MOBILITY

Vítejte na stránkách odborné knihovny značky Město s dobrou adresou. Pro všechny, kteří se zajímají o problematiku městské mobility a dopravy, byla připravena velká databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí a to v několika oblastech:

  • Čísla, fakta. Stránka učí jim rozumět, interpretovat je a ukázat, k čemu jsou analýzy, statistiky apod.
  • Příklady dobré praxe témat městské mobility spojených s infrastrukturou a měkkými nástroji (kampaně, plány mobility). Cílem je ukázat na příkladech dobré praxe, že je třeba skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší, veřejné a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru a dalších témat. Mobilita a doprava má být řešena komplexně a viděna v širších souvislostech. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena.
  • Role města - bez aktivního zapojení měst jsou informace zbytečné. Neměli bychom je komu říkat ...
  • Akce - pozvánky na konference, semináře, workshopy související s městskou mobilitou
  • Nástroje - další sada témat městské mobility. Tentokrát je představena městská mobilita z politického, finančního, legislativního, vzdělávacího a lidského kontextu. Do této kapitoly patří i představení celkových strategii měst v oblastech městské mobility, s konkrétními příklady. Do kapitoly patří i sada odborné literatury, která doplňuje informace k příkladům dobré praxe.

Přestože téma dobré adresy vychází z dopravního plánování, jde o velmi široké téma, které zahrnuje také otázky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Proto se web obrací i na občany a nepřímo je vyzývá, aby se zapojili do procesu změn ve městě.

Chcete o NÁS vědět více?

FAKTA A ČÍSLA

79% lidí pociťuje problémy kvůli dopravy po městě. Jen 16 % věří ve zlepšení situace. Ano, čísla mají magickou moc. Cokoliv se podloží čísly, nabývá na důležitosti. Odkud se ale ta data vzaly, jsou hodnověrná, nejsou zmanipulovaná? Cílem této stránky je tak nejen přinést fakta, ale i naučit se je interpretovat. K čemu by jinak byly analýzy, statistiky, kdyby zůstaly schovány v "šuplíku" úřadů a výzkumných institucí.

TÉMATA

Naším cílem je skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru. kde si mohou hrát i děti. Mobilitu a dopravu chceme řešit komplexně a naučit se vidět i širší souvislosti. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena.Kolo není jen mým sportovním nástrojem ale i prostředníkem k relaxaci, kondici, uvolnění ale i k přesunu z místa A do místa B. Na kole jezdíš zadarmo, pálíš tuky, kolikrát jsi rychlejší, ekologičtější, kdežto auto žere peníze a benzín, ale tuky ne. Proto podporuji bezpečné prostředí pro cyklisty.

Leopold König, profesionální silniční cyklista

Komponenta - Citáty