Carousel

AKADEMIE MĚSTSKÉ MOBILITY

Vítejte na stránkách odborné knihovny značky Město s dobrou adresou. Pro všechny, kteří se zajímají o problematiku městské mobility a dopravy, byla připravena velká databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí.
  • Netradičním okem se podíváme na význam analýz.
  • Ukážeme, co má společného lidské tělo a témata městské mobility.
  • A samozřejmě jsme pro vás připravili sadu příkladů ze zahraničí, doplněnou užitečnými politickými deklaracemi a odbornými dokumenty.

Webový portál nabízí ovšem více, než jen předat informaci, ale má také pomoci vytvořit podmínky pro jejich implementaci do praxe. I proto byla vytvořena tato webová stránka, ze které si města mohou vytvořit svou stránku, jako např. www.otrokovice.dobramesta.cz nebo www.olomouc.dobramesta.cz. Každému městu přitom zástupci iniciativy Město s dobrou adresou nabízejí pomoc s její aplikací na místní úroveň. Prezentace na internetu má smysl jen tehdy, pokud web bude zástupce města dále spravovat, dávat sem aktuální informace a mít za sebou politika (či radu, nebo zastupitelstvo), který ho tímto úkolem také pověří. Má se jednat o nástroj, který má pomoci komunikovat téma udržitelné mobility s veřejností. Web je tedy jen jedním z nástrojů.

Přestože téma dobré adresy vychází z dopravního plánování, jde o velmi široké téma, které zahrnuje také otázky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Proto se web obrací i na občany a nepřímo je vyzývá, aby se zapojili do procesu změn ve městě.

Chcete o NÁS vědět více?


CHCETE VĚDĚT, K ČEMU JSOU ANALÝZY?TÉMATA

Naším cílem je skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru. kde si mohou hrát i děti. Mobilitu a dopravu chceme řešit komplexně a naučit se vidět i širší souvislosti. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena. Zvláštní kapitolou jsou průřezová témata, která se na dopravu a mobilitu dívají v širších souvislostech.Pohybová úroveň a fyzická kondice našich dětí klesá s přibývajícím vývojem elektronických lákadel. Záleží jen na tom, podchytit zájem mládeže a ukázat, že pohyb v reálném svět je krásnější a zdravější než ten virtuální. Někdy i obyčejná cesta do školy nebo za kamarádem vlastním dopravním prostředkem v bezpečném prostředí, může být nádherné dobrodružství.

Lubomír Faltus, ředitel ZŠ Loštice

Komponenta - Citáty


Web vznikl za podpory České parkovací asociace z.s.p.o.